Polievanie

1poNechajte svoj trávnik polievať vtedy, keď je smädný

Zavlažovanie sa nedá nastaviť podľa času alebo kalendára. Ale je to kombinácia faktorov ako typ trávy, typ pôdy, odvodnenie, ale tiež či je trávnik vystavený slnku alebo je v tieni. Aj pre Vás, ale pre životné prostredie je lepšie ak sami rozpoznáte potreby vášho trávnika. Najlepší je prechádzkový test trávnikom.

Použite na svoj test chôdzou

Ak je váš trávnik smädný nebude stáť rovno. Otestujte si svoj trávnik tým, že sa po ňom prechádzame a potom sa na ňom otočíme a pozrieme sa na svoje stopy. Ak sa tráva nepostaví a stopy budú viditeľné ešte niekoľko minút, tak je vaša tráva smädná. Ak sa tráva po chvíľke postaví je dobre zavlažovaná.

 

Každá časť vášho pozemku potrebuje inú závlahu

Jednotlivé oblasti vášho trávnika majú rôzne odvodnenie, typ pôdy, rôzne vystavenie slnku a vetru a preto majú rôzne potreby zavlažovania. Najlepší spôsob zavlažovanie určíte pomocou prechádzkového testu a na základe výsledku vite najlepšie nastaviť vašu závlahu.

 

Ako nastaviť dĺžku zavlažovania?

Dobrá dĺžka zavlažovania podporuje rast silnej koreňovej sústavy - hlboké korene .Kým krátke a nedostatočné zavlažovanie má za následok nedostatočný rast koreňov trávy sklon k chorobám, k väčšej citlivosti na sucho , ako aj nedostatočnú odolnosť voči ušliapaniu. Najlepšou dobou na zavlažovanie trávnika je taká , keď po skončení zavlažovanie je vaša pôda presiaknutá do 10 cm . hĺbky . Najlepšie to zistíte lopatovým testom.

 

Lopatový test doby polievania

Vykonaním takéhoto jednoduchého testu budete vedieť určiť ako dlho mať spustenú automatickú závlahu . Spustite svoju závlahu po dobu 20 min. a potom použite lopatu ,ktorou urobíte v tráve klin a vytvoríte medzeru a zistíte do akej hĺbky je zem tmavšia a tým mokrá . Ak je pôda vlhká do 15 cm. doba závlahy je dobre nastavená . Tento test treba urobiť na rôznych miestach záhrady a podľa toho nastaviť dobu závlahy . Rôzne zóny záhrady mávajú často rôznu dĺžku doby závlahy . Tento test je dobré prevádzať i v rôznych obdobiach roka a podľa toho nastavovať časové intervaly zavlažovania .

 

Voda pre váš trávnik za úsvitu

Ak už zistíte ako je váš trávnik smädný a akú dobu ho treba polievať , spustite vaše postrekovače za úsvitu . Polievanie za úsvitu je 10 x účinnejšie a šetríte vodu . Vtedy má pôda najnižšiu teplotu a najmenší výpar . Úspora vody je až 30 – 40 % . Preto ak máte možnosť naprogramovať automatickú závlahu , tak najlepšie je zavlažovať za úsvitu.

Akú vodu použiť na zavlažovanie?