1. krok

Na pozemku sa vytýči, kde budú umiestnené postrekovače a kadiaľ povedú výkopy pre uloženie potrubia a elektroinštalácie. V už založených záhradách možno odobrať trávny koberec, ktorý sa po zasypaní vráti späť na miesto.

2. krok

Do výkopov sa uloží potrubie a elektro rozvody. Na rúrkach je vykonaná príprava na montáž postrekovačov. Po položení rozvodov sú výkopy zahrnuté a utlačené, aby nedochádzalo k prepadávaniu terénu. V prípade, že bol trávny koberec odobratý, je vrátený na pôvodné miesto.

3. krok

Zavlažovací systém je pripojený na zdroj vody. Tým môže byť mestský vodovod, voda zo studne, vlastný vrt alebo voda z potoka, rieky, rybníka a pod. V prípadoch, kedy sa používa prírodný zdroj ( napr. potok ) sa voda najskôr filtruje. Pred montážou postrekovačov a osadením trysiek sa systém prepláchne, aby sa odstránili prípadné nečistoty, ktoré sa do potrubia mohli dostať pri montáži.

4. krok

Je zapojená riadiaca jednotka, ktorá ovláda elektromagnetické ventily a tak vlastne riadi, čo bude zavlažované. Nasleduje odskúšanie, či všetky postrekovače v jednotlivých sekciách fungujú správne a zavlažujú predpísanú oblasť.

5. krok

Systém automatického zavlažovania je teraz hotový. Zostáva len naprogramovať riadiacu jednotku na potrebný čas a dĺžku zálievky a všetko je pripravené na ostrú prevádzku.