Najčastejšie zavlažovanou vegetáciou automatickou závlahou je trávnik.

Nižšie je uvedená tabuľka dennej spotreby vody a interval závlahy v závislosti na najvyššej dennej teplote.

Spotreba vody pri rôznych teplotách pre trávnaté plochy

Najvyššia denná teplota Spotreba vody (l / m2 / deň) Zavlažovacie intervaly (dni) 
> 35 7 2 - 3
30 - 35 5 - 6 4 - 5
25 - 30 3 - 4 6 - 8
20 - 25 2 - 3 8 - 10
< 20 1 - 2 10 - 15

 

Závlahový režim

Odporúčaná frekvencia zavlažovania trávnikov sa bude meniť spolu s ich vekom.

Nový trávnik

casto zavlazovatU novo zakladaných trávnikov je dôležité v prvých niekoľkých týždňoch po výseve voliť relatívne časté zavlažovanie s malou dávkou vody, napríklad aj niekoľkokrát denne v intervaloch 4-6 hodín. Dôvodom je fakt, že novozaložený trávnik nemá ešte dostatočne vyvinutý koreňový systém a nie je teda schopný zadržiavať príliš veľké množstvo vody.

V krajnom prípade môže dôjsť až k vyplavovaniu zeminy napr. vo svahoch. V prvých týždňoch teda stačí udržiavať vlhkosť len v niekoľkých centimetroch zeminy na povrchu. Pravidlo menej intenzívne ale časté závlahy teda platí u svahovitých pozemkoch.

Zosilnený a urastený trávnik

Iná je však situácia po niekoľkých týždňoch od výsevu. Ak je už po prvej kosbe a koreňový systém trávnika už zosilnel ( najskôr po 5 tich týždňoch ), je vhodné znížiť frekvenciu závlahy najprv na jeden cyklus denne a neskôr ( po 2 - 3 mesiacoch ) už bude postačovať závlaha len 2-3 x týždenne.

Výdatnosť zavlažovania má byť u dlhšie založeného trávnika taká, aby pôda pod trávnikom bola dostatočne vlhká aspoň do hĺbky 8 -12 cm, teda až do miest kam zasahujú korene tráv.

Všeobecne platí, že nie je vhodné závlahovú dávku deliť na menšie denné dávky, pretože cieľom je zabezpečiť trávniku dostatočnú vlhkosť v zóne koreňového systému. Malé dávky ( 3 - 4 mm ) nie sú urasteným trávnikom úplne využité.

Voda zostane z veľkej časti na listoch, z ktorých sa potom bez úžitku odparí a navyše podporuje vznik plesní a klíčivosť semien burín. Lepšie je zalievať menej často a výdatnejšie ( 10 - 15 mm 2x týždenne ). Voda prenikne do koreňového systému trávnika a podporuje jeho rast do hĺbky, a nie len tesne po úrovňou terénu.

Významnú úlohu pri určovaní závlahovej dávky hrá tiež typ pôdy, podložia a nemenej sklon terénu. Ak počas závlahy dochádza k odtoku vody po povrchu, zavlažovanie už nie je účinné a dochádza k zbytočnému plytvaniu vodou.